Ikon för Rikstermbanken

kompostering

svensk term: kompostering
definition:

biologisk behandlingsmetod som innebär nedbrytning av biologiskt lättnedbrytbart avfall i närvaro av syre

anmärkning:

Humus och näringsämnen återvinns.

 
källa: Avfall Sverige: Handbok för avfallsutrymmen | 2009, Bilaga 1, Definitioner och ordförklaringar