Ikon för Rikstermbanken

källsortering

svensk term: källsortering
definition:

sortering av avfall vid källan, dvs. på den plats där avfallet uppkommer, t.ex. i hushållet eller på arbetsplatsen

anmärkning:

Det sorterade avfallet kan sedan avlämnas t.ex. i soprum i bostadsområdet, på en återvinningsstation eller på någon annan avlämningsplats.

 
källa: Avfall Sverige: Handbok för avfallsutrymmen | 2009, Bilaga 1, Definitioner och ordförklaringar