Ikon för Rikstermbanken

grovavfall

svensk term: grovavfall
definition:

hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl

exempel:

Det är t.ex. trasiga möbler, leksaker, cyklar och barnvagnar.

 
källa: Avfall Sverige: Handbok för avfallsutrymmen | 2009, Bilaga 1, Definitioner och ordförklaringar