Ikon för Rikstermbanken

fettavskiljare

svensk term: fettavskiljare
definition:

anordning för att samla upp slam i form av fettavfall i avloppsvatten från lokaler där livsmedel hanteras yrkesmässigt

anmärkning:

Fettet skulle annars avsättas i ledningsnätet och kunna förorsaka stopp.

 
källa: Avfall Sverige: Handbok för avfallsutrymmen | 2009, Bilaga 1, Definitioner och ordförklaringar