Ikon för Rikstermbanken

fastighetsnära insamling

svensk term: fastighetsnära insamling
definition:

den insamling av avfall som sker på eller i direkt anslutning till den fastighet där avfallet uppkommit

anmärkning:

Förekommer både vid bostäder och vid verksamheter. Alternativet till fastighetsnära insamling är avlämning av avfall på återvinningsstation, återvinningscentral, i butik eller annat.

 
källa: Avfall Sverige: Handbok för avfallsutrymmen | 2009, Bilaga 1, Definitioner och ordförklaringar