Ikon för Rikstermbanken

ej brännbart avfall

svensk term: ej brännbart avfall
definition:

avfall som inte brinner även om energi tillförs

exempel:

Metall, glas, sten, porslin, keramik och gips.

 
källa: Avfall Sverige: Handbok för avfallsutrymmen | 2009, Bilaga 1, Definitioner och ordförklaringar