Ikon för Rikstermbanken

brännbart avfall

svensk term: brännbart avfall
definition:

avfall som brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen har startat

 
källa: Avfall Sverige: Handbok för avfallsutrymmen | 2009, Bilaga 1, Definitioner och ordförklaringar