Ikon för Rikstermbanken

box

svensk term: box
definition:

liten behållare som används i hushåll, framför allt i småhus, för insamling av t.ex. farligt avfall och elavfall

 
källa: Avfall Sverige: Handbok för avfallsutrymmen | 2009, Bilaga 1, Definitioner och ordförklaringar