Ikon för Rikstermbanken

avfallsbehållare

svenska termer: avfallsbehållare
behållare
sopbehållare
definition:

behållare som används för uppsamling av avfall

exempel:

Exempel på olika behållare:

Engångsbehållare = säck (storlek 60–240 l)

• Återgångsbehållare = kärl (storlek 120–660 l)

• Återgångsbehållare = storbehållare eller container (1–20 m³)

• Underjordsbehållare, delvis nedgrävda i mark (1–6 m³)

• Sopsugbehållare

• Box (20–30 l)

• Batteriholk/rör/behållare

• Latrinkärl.

 
källa: Avfall Sverige: Handbok för avfallsutrymmen | 2009, Bilaga 1, Definitioner och ordförklaringar