Ikon för Rikstermbanken

återvinningsstation

svenska termer: återvinningsstation
ÅVS
definition:

obemannad station för returpapper och förpackningar

anmärkning:

Avfallet sorteras i olika behållare av den som lämnar det.

se även:
 
källa: Avfall Sverige: Handbok för avfallsutrymmen | 2009, Bilaga 1, Definitioner och ordförklaringar