Ikon för Rikstermbanken

återanvändning

svensk term: återanvändning
definition:

användning av kasserad produkt utan föregående förädling

 
källa: Avfall Sverige: Handbok för avfallsutrymmen | 2009, Bilaga 1, Definitioner och ordförklaringar