Ikon för Rikstermbanken

information

svensk term: information
definition:

innebörd hos data

anmärkning:

I strikt mening är det skillnad mellan data och information. Data blir information när någon har tolkat innebörden av dem. Många gånger behöver man inte hålla isär termerna data och information. Men t.ex. vid överföring mellan datorer eller lagring i datorminnen är det data, inte information, som hanteras.

se även:
 
källa: Terminologicentrum TNC: Basord i våra fackspråk | 2012