Ikon för Rikstermbanken

handling

svensk term: handling
definition:

dokument som i något avseende har juridisk betydelse

anmärkning:

I myndighetssammanhang används handling ofta för det överordnade begreppet dokument.

se även:
 
källa: Terminologicentrum TNC: Basord i våra fackspråk | 2012