Ikon för Rikstermbanken

spiklimning

svensk term: spiklimning
definition:

limning vid vilken erforderligt presstryck erhålles med hjälp av spikning

se även:
 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992