Ikon för Rikstermbanken

skruvlimning

svensk term: skruvlimning
definition:

limning vid vilken erforderligt presstryck erhålls med hjälp av skruvning

se även:
 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992