Ikon för Rikstermbanken

spackling

svensk term: spackling
definition:

utjämning av underlagets ojämnheter med tunt skikt av spackelmassa

se även:
 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992