Ikon för Rikstermbanken

spackelmassa

svensk term: spackelmassa
definition:

golvavjämning med halvfast, salvartad konsistens avsedd för utjämning av underlagets ojämnheter

anmärkning:

Spackelmassa appliceras för hand med hjälp av en spackel, företrädesvis i tunnare skikt.

se även:
 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992