Ikon för Rikstermbanken

spackel

svensk term: spackel
definition:

handverktyg för applicering av spackelmassa

 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992