Ikon för Rikstermbanken

garnvikt

svensk term: garnvikt
definition:

mängd använt garnmaterial per ytenhet

anmärkning:

Garnvikten anges i g/m².

Termen luggvikt används flitigt i branschen, dock i två skilda betydelser, av vilka den vanligaste är den som definieras ovan. För att undvika missförstånd bör man i detta fall använda termen garnvikt.

se även:
 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992