Ikon för Rikstermbanken

luggvikt ovan botten

svenska termer: luggvikt ovan botten
luggvikt
definition:

vikt hos garnmaterial ovan mattbotten

anmärkning:

I de sällsynta fall där denna materialkonstant efterfrågas bör termen luggvikt ovan botten användas.

 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992