Ikon för Rikstermbanken

fogtätning

svensk term: fogtätning
definition:

tätning av fog genom fogförslutning eller fogsvetsning

se även:

fog

 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992