Ikon för Rikstermbanken

fog

svensk term: fog
definition:

anslutning mellan två enheter vilken utgörs av två eller flera till varandra anpassade ytor jämte det mellanrum som eventuellt finns mellan ytorna

anmärkning:

Fogen har till uppgift att binda samman enheterna eller att möjliggöra rörelser i en konstruktion. Mellanrummet mellan ytorna i en fog kan eventuellt vara fyllt med något material.

se även:
 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992