Ikon för Rikstermbanken

skarv

svensk term: skarv
definition:

fog som ej föranletts av materialets originalformat

 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992