Ikon för Rikstermbanken

fogsvetsning

svensk term: fogsvetsning
definition:

hopfogning av plastmattor eller dylikt med hjälp av varmluft eller annan tillförd värme samt eventuell svetstråd eller smälttråd

se även:

fog

 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992