Ikon för Rikstermbanken

fogmassa

svensk term: fogmassa
definition:

massa som anbringas i fog för att ge fogen önskade egenskaper vad gäller t.ex. rörlighet och isolering mot kyla, ljud eller partiklar

se även:

fog

 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992