Ikon för Rikstermbanken

bindemedel

svensk term: bindemedel
definition:

ämne som sammanhåller fasta kroppar genom adhesion och kohesion

se även:
 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992