Ikon för Rikstermbanken

kohesion

svensk term: kohesion
definition:

inre sammanhållande kraft i ett material

 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992