Ikon för Rikstermbanken

avjämningsmassa

svensk term: avjämningsmassa
definition:

cementbaserad golvavjämning för förbättring av planhet hos underlag

anmärkning:

Avjämningsmassa är pumpbar, kan vara självutjämnande och läggs normalt i skikt om 5–50 mm.

se även:
 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992