Ikon för Rikstermbanken

verifiering

svensk term: verifiering
definition:

bekräftelse att specificerade krav har uppfyllts genom tillhandahållande av objektiva bevis

anmärkning:

Begreppet ”verifierad” används för att beteckna motsvarande status.

Bekräftelse kan bestå av aktiviteter som att:

– utföra alternativa beräkningar

– jämföra specifikationerna för en ny konstruktion med en liknande beprövad konstruktions specifikationer

– prova och demonstrera, och

– granska dokument innan de ges ut. (ISO 14971:2007, definition 2.28)

Vid konstruktion och utveckling avser VERIFIERING den PROCESS för underökning av resultatet för en given verksamhet som genomförs för att fastställa överensstämmelse med det uttalade kravet på denna verksamhet.

engelsk term: verification
 
källa: SEK Svensk Elstandard, TK 62: Riskhantering tillämpad på IT-nätverk som innehåller eller är kopplade till medicintekniska produkter – Del 1: Roller, ansvar och aktiviteter | 2011, 2 Termer och definitioner, s. 7–11