Ikon för Rikstermbanken

konfigurationshantering

svensk term: konfigurationshantering
definition:

process som säkerställer att information om komponenternas och IT-nätverkets konfiguration definieras och underhålls på ett korrekt och kontrollerat sätt och tillhandahåller en mekanism för att identifiera, kontrollera och spåra versioner av IT-nätverket

anmärkning:

Anpassad från ISO/IEC 20000-1:2005, avsnitt 9.1.

se även:
engelsk term: configuration management
 
källa: SEK Svensk Elstandard, TK 62: Riskhantering tillämpad på IT-nätverk som innehåller eller är kopplade till medicintekniska produkter – Del 1: Roller, ansvar och aktiviteter | 2011, 2 Termer och definitioner, s. 7–11