Ikon för Rikstermbanken

högsta ledning

svensk term: högsta ledning
definition:

person eller grupp av människor som på högsta nivå leder och kontrollerar den ansvarige vårdgivaren som ansvarar för det medicintekniska IT-nätverket

anmärkning:

Anpassad från ISO 9000:2005, definition 3.2.7.

se även:
engelsk term: top management
 
källa: SEK Svensk Elstandard, TK 62: Riskhantering tillämpad på IT-nätverk som innehåller eller är kopplade till medicintekniska produkter – Del 1: Roller, ansvar och aktiviteter | 2011, 2 Termer och definitioner, s. 7–11