Ikon för Rikstermbanken

händelsehantering

svensk term: händelsehantering
definition:

process som garanterar att alla händelser som kan eller skulle kunna påverka driften av IT-nätverket negativt fångas, bedöms och hanteras på ett kontrollerat sätt

anmärkning:

Anpassad från ISO/IEC 20000-1:2005, avsnitt 8.2 (incident management) och 8.3 (problem management).

se även:
engelsk term: event management
 
källa: SEK Svensk Elstandard, TK 62: Riskhantering tillämpad på IT-nätverk som innehåller eller är kopplade till medicintekniska produkter – Del 1: Roller, ansvar och aktiviteter | 2011, 2 Termer och definitioner, s. 7–11