Ikon för Rikstermbanken

effektivitet

svensk term: effektivitet
definition:

förmåga att åstadkomma det avsedda resultatet för patienten och den ansvariga vårdgivaren

se även:
engelsk term: effectiveness
 
källa: SEK Svensk Elstandard, TK 62: Riskhantering tillämpad på IT-nätverk som innehåller eller är kopplade till medicintekniska produkter – Del 1: Roller, ansvar och aktiviteter | 2011, 2 Termer och definitioner, s. 7–11