Ikon för Rikstermbanken

data- och systemsäkerhet

svensk term: data- och systemsäkerhet
definition:

driftläge hos ett medicintekniskt IT-nätverk där informationstillgångar (data och system) är rimligt skyddade från nedsättning av sekretess, integritet och tillgänglighet

anmärkning:

När säkerhet nämns i denna standard, bör det förstås att det innefattar data- och systemsäkerhet. Data- och systemsäkerhet är garanterad genom ett ramverk av policy, vägledning, infrastruktur och tjänster som syftar till att skydda informationstillgångar och de system som inhämtar, överför, lagrar och använder information för att stödja organisationens uppdrag.

se även:
engelsk term: data and systems security
 
källa: SEK Svensk Elstandard, TK 62: Riskhantering tillämpad på IT-nätverk som innehåller eller är kopplade till medicintekniska produkter – Del 1: Roller, ansvar och aktiviteter | 2011, 2 Termer och definitioner, s. 7–11