Ikon för Rikstermbanken

ansvarsöverenskommelse

svensk term: ansvarsöverenskommelse
definition:

ett eller flera dokument som tillsammans helt definierar ansvar för alla relevanta intressenter

anmärkning:

Detta avtal kan vara en juridisk handling, t.ex. ett kontrakt.

engelsk term: responsibility agreement
 
källa: SEK Svensk Elstandard, TK 62: Riskhantering tillämpad på IT-nätverk som innehåller eller är kopplade till medicintekniska produkter – Del 1: Roller, ansvar och aktiviteter | 2011, 2 Termer och definitioner, s. 7–11