Ikon för Rikstermbanken

ansvarig vårdgivare

svensk term: ansvarig vårdgivare
definition:

enhet ansvarig för användning och underhåll av ett medicintekniskt IT-nätverk

anmärkning:

Ansvarig enhet kan vara till exempel ett sjukhus, en privat läkare eller en telemedicinsk organisation. Anpassad från IEC 60601-1:2005 definition 3.101.

se även:
engelsk term: responsible organization
 
källa: SEK Svensk Elstandard, TK 62: Riskhantering tillämpad på IT-nätverk som innehåller eller är kopplade till medicintekniska produkter – Del 1: Roller, ansvar och aktiviteter | 2011, 2 Termer och definitioner, s. 7–11