Ikon för Rikstermbanken

privilegium

svensk term: privilegium
användningsområde: i handelssammanhang
definition:

(ensam)rätt för någon att bedriva handel inom visst område eller viss bransch

anmärkning:

Före näringsfrihetens införande 1864 fordrades normalt privilegium för att driva handel. Apoteksprivilegier förekom till 1970.

se även:
 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista