Ikon för Rikstermbanken

stadsprivilegium

svensk term: stadsprivilegium
användningsområde: i handelssammanhang
definition:

ensamrätt för handelsmännen i en stad att driva handel inom ett visst geografiskt område. (När handel på landsbygden i huvudsak var förbjuden.) Det äldsta bevarade svenska stadsprivilegiet är Jönköpings från 1284. Efter näringsfrihetens införande 1864 innebar stadsrättigheterna inget lagligt försteg gentemot landsbygden att driva handel.

 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista