Ikon för Rikstermbanken

nationell behandling

svensk term: nationell behandling
förklaring:

Central princip i efterkrigstidens internationella handelssamarbete som innebär att importerade varor, när de väl kommit in i landet, inte får ges en sämre politisk behandling än inhemskt tillverkade varor.

se även:
 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista