Ikon för Rikstermbanken

MGN-principen

svenska termer: MGN-principen
mest gynnad nation-principen
förklaring:

Central princip i efterkrigstidens internationella handelssamarbete (första gången tillämpad på 1800-talet) som innebär att alla handelspolitiska förmåner som ett land beviljar ett annat land omedelbart också ska tillämpas gentemot alla andra länder.

se även:
 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista