Ikon för Rikstermbanken

EES

svenska termer: EES
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
förklaring:

Samarbetsavtal mellan EU och EFTA (med undantag av Schweiz) som bl.a. innebar att alla länder 1993 blev del av EU:s inre marknad.

se även:

EFTA, EU

 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista