Ikon för Rikstermbanken

EU

svenska termer: EU
Europeiska unionen
förklaring:

Internationell samarbetsorganisation bildad 1993 med föregångarna Kol- och stålunionen 1952, EEC 1958 och EG 1967. Sverige blev medlem 1995.

 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista