Ikon för Rikstermbanken

volontär

svensk term: volontär
definition:

militär personal som tjänstgör utan lön, men som kan uppbära visa förmåner

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011