Ikon för Rikstermbanken

vicekorpral

svensk term: vicekorpral
förklaring:

Lägsta underbefälsgraden.

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011