Ikon för Rikstermbanken

vapenrock

svensk term: vapenrock
förklaring:

Rock som på 1840-talet avlöste uniformsfracken.

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011