Ikon för Rikstermbanken

vakansavgift

svensk term: vakansavgift
definition:

avgift som roten eller rusthållet betalade till kronan om man inte hade någon soldat på ett torp

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011