Ikon för Rikstermbanken

värja

svensk term: värja
förklaring:

Blankvapen.

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011