Ikon för Rikstermbanken

väbel

svensk term: väbel
definition:

den underofficer som hade närmaste tillsynen över ordningen och snyggheten inom avdelningen

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011