Ikon för Rikstermbanken

tschakå

svensk term: tschakå [å:’] 
definition:

paradhuvudbonad av filt med kulle och skärm

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011