Ikon för Rikstermbanken

trossbod

svensk term: trossbod
definition:

förråd för kompani där kompaniet förvarade sin materiel

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011